Vyhľadať
Košík
0.00 Eur Objednať

Zákazník
Informácie
Newsletter
Váš email:

Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

 1. predávajúci - prevádzkovateľ domény www.jetsport.sk
 2. kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim na základe predloženého živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra, ktorý ju oprávňuje k predaju športového tovaru
 3. tovar - produkty v ponuke www.jetsport.sk
 4. objednávka - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Registrácia a prihlasovanie

 • Bez vykonania registrácie a jej spätného povolenia zo strany predávajúceho, nie je možné realizovať  objednávky.
 • Taktiež nie sú bez registrácie k dispozícii veľkoobchodné (tzv. „dealerské“) ceny, čím je zabránené neoprávnenému prístupu k týmto cenám zo strany bežných spotrebiteľov, keďže doména www.jetsport.sk je určená výhradne maloobchodným predajcom športového tovaru.

Ako sa zaregistrovať ?

 • V pravom hornom rohu kliknúť na „Registrovať“
 • Správne a pravdivo vyplniť všetky nasledujúce údaje:
 1. Názov spoločnosti
 2. Sídlo spoločnosti (ulica a číslo, mesto a psč),
 3. IČO
 4. DIČ/IČ DPH (pokiaľ ste platcom DPH)
 5. Kontaktná osoba
 6. Telefón
 7. Fax
 8. E-mail a heslo – tieto údaje je potrebné zapamätať si, nakoľko slúžia aj ako prihlasovacie údaje
 • Kliknúť na „odoslať“

Týmto bola Vaša registrácia úspešne odoslaná na náš e-mail jetsport@nulljetsport.sk, ktorý nás informuje o novej registrácii. Po overení údajov vo Vašej registrácii Vám obratom zašleme povolenie registrácie, pričom týmto okamihom ste oprávnený na našej stránke realizovať objednávky (máte k dispozícii veľkoobchodné ceny).

Ako sa prihlasovať ?

 • Keď už ste zaregistrovaný, stačí v pravom hornom rohu kliknúť na „Prihlásenie“ a zadať Vaše prihlasovacie údaje Email a heslo, ktoré ste uviedli pri samotnej registrácii.
 • Kliknúť na „Prihlásiť“. Týmto okamihom ste prihlásený.

Čo robiť, keď ste zabudli heslo ?

 • V pravom hornom rohu kliknúť na „Prihlásenie“
 • Vyplniť Email a kliknúť na „Ak ste zabudli svoje heslo, zašleme Vám nové“
 • Počítač Vám automaticky vygeneruje nové heslo a odošle ho na Vami zadaný e-mail.

3. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky, faxom alebo e-mailom.

Objednávky je možné realizovať:

 1. na webe www.jetsport.sk vložením konkrétneho tovaru do košíka a následným odoslaním objednávky
 2. telefonicky na číslach: 042/ 43 24 857, 43 81 012
 3. e-mailom na adresách: odbyt@nulljetsport.sk, jetsport@nulljetsport.sk

4. Storno objednávky

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka obratom prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu.

5. Kúpna cena a zľavy

 • Ceny uvedené na webe www.jetsport.sk sú veľkoobchodné ceny vrátane DPH.
 • Zároveň sú tu uvedené bežné ceny, ktoré predstavujú odporúčané maloobchodné ceny.
 • Zľavy z kúpnej ceny je možné poskytnúť  na základe osobnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim
 • Zľavy sa stanovujú podľa jednotlivých kategórií tovaru

6. Dodacie podmienky

Doba dodania:

 • Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.
 • Obvyklá doba dodania je:

a) 1 - 2 dni od objednania tovaru (platí pri tovare, ktorý je na sklade)
b) 7 - 10 dní od objednania tovaru (platí pri tovare, ktorý je na externom sklade)
c) viac ako 10 dní od objednania tovaru (pri špecifickom tovare) – o dlhšej dodacej dobe ako 10 dní bude predávajúci kupujúceho vopred informovať

Miesto dodania:

 • Miesto dodania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Pri odosielaní objednávky si môže kupujúci zvoliť ako miesto dodania tovaru buď fakturačnú adresu, alebo môže zadať celkom inú dodaciu adresu.

Spôsob dodania:

 • Tovar je možné dodať nasledovnými spôsobmi, pričom spôsob dodania si kupujúci zvolí pri odosielaní objednávky:

a) kuriérom - prepravnou službou DPD – najbežnejší a najčastejší spôsob zasielania tovaru (kuriérska spoločnosť DPD doručuje balíky do 24 hodín od ich odoslania v rámci SR)
b) slovenskou poštou – týmto spôsobom je možné zaslať len malé (hlavne listové) zásielky (týka sa to sortimentu ako napr. plavecké potreby – čiapky, okuliare, upchávky, ďalej píšťalky, potítka, kolieska, ložiská a rôzne náhradné diely)
c) vlastný odber – kupujúci si tovar vyzdvihne osobne na adrese sídla predávajúceho v pracovnom čase pondelok až piatok od 7:30 do 16:00 hod.

 • Za vybavenie objednávky sa považuje odoslanie tovaru predávajúcim na adresu kupujúceho. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návody na použitie, prípadne záručný list.

7. Platobné podmienky

Prepravné:

 • Predávajúci účtuje k tovaru prepravné, ktorého výška závisí od veľkosti a hmotnosti zasielaného tovaru.
 • Výška prepravného sa pohybuje v rozpätí 5,00€ - 15,00€  v závislosti na počte balíkov a ích hmotnosti . Pri nadrozmerných alebo ťažkých zásielkach, ako sú napr. st.ten.stoly, činky ... môže byť výška prepravného aj vyššia.

Spôsob platby:

 • Platbu za tovar je možné realizovať nasledovnými spôsobmi, pričom spôsob platby si kupujúci zvolí pri odosielaní objednávky:

a) Prevodným príkazom - na faktúru s určitou splatnosťou (táto možnosť je určená len pre stálych odberateľov, príp. po osobnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim)
b) Na dobierku - pri prevzatí tovaru (táto možnosť je určená pre všetkých nových odberateľov, ako aj pre odberateľov, s ktorými je dohodnutá hotovostná platba)

8. Záručné a reklamačné podmienky

 • Na všetok predávaný tovar sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov.

Kupujúci je povinný:
a) skontrolovať si tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať
b) uplatniť reklamáciu u predávajúceho neodkladne po zistení závady
c) doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, vrátane príslušenstva (pokiaľ si to vyžaduje povaha závady) a ak je to možné, aj vrátane originál obalu
d) spolu s reklamovaným tovarom predložiť predávajúcemu aj reklamačný lístok a doklad o kúpe zákazníka; na reklamačnom lístku podrobne špecifikovať reklamovanú vadu

Predávajúci je povinný:
a) poskytnúť na všetok predávaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov od zakúpenia tovaru
b) vybaviť reklamáciu predávajúceho v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie
c) v záručnej dobe bezplatne odstrániť všetky vady spôsobené výrobnou chybou alebo zlým materiálom

 • Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
  a) bežným opotrebením v dôsledku obvyklého užívania
  b) mechanickým poškodením
  c) dopravou
  d) neodborným zásahom neoprávnenej osoby
  e) nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením
  f) použitím výrobku v rozpore s návodom na použitie
  g) neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v oprave.
 • Pokiaľ bude v rámci reklamácie zistená závada, ktorá do záruky nespadá, uhradí náklady na jej odstránenie kupujúci.

9. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť JET SPORT CHAIRMAN s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.jetsport.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (nariadenie GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.


Novinky
Plavecká čiapka eMMe Frog Junior
ceny len pre dealerov
 
Dýchacia trubica LUGANO ružová
ceny len pre dealerov
 
Terč na šípky DB 40 cm set
ceny len pre dealerov
 
Balančná lopta BB SMOOTH Ø 60cm, fialová
ceny len pre dealerov
 
Posilňovacia guma Aerobic Band 1200 x 150 x 0.65 mm šedá
ceny len pre dealerov
 
Cyklo košík na fľašu CAGE EXTRA strieborný
ceny len pre dealerov
 
Cyklo nosič na sedlovku Shelf
ceny len pre dealerov
 
Zámok na bicykel Lock 2.0
ceny len pre dealerov
 
Badmintonová raketa Merco CLASSIC 10
ceny len pre dealerov
 
Topánky na bežky SPINE RS COMFORT
ceny len pre dealerov